Yritysilmeet, logot & brändit

Kun yritys haluaa uudistua tai perustetaan uusi yritys, se tarvitsee ilmeen. Yrityksen ilmettä on kaikki, miten se näkyy ulospäin: julkisivu, verkkosivut, tuotteet ja pakkaukset, esitteet, käyntikortit, mainokset, asiakirjat, työntekijöiden vaatteet jne. Kaikki visuaalisuus viestii ympäristöönsä paitsi yrityksen palveluista ja tuotteista, myös sen asenteita, arvoja ja tavoitteita.

Kun yritysilmettä lähdetään suunnittelemaan, tutustutaan ensin perinpohjaisesti yritykseen itseensä, sen takana oleviin henkilöihin, heidän visioihinsa ja arvoihinsa. Määritellään kohderyhmät ja peruslupaus; Mitä merkityksiä yritys haluaa omille asiakkailleen tarjota? Yritysilmeen suunnittelu on tuon peruslupauksen kiteyttämistä visuaaliseen muotoon.

Yritysilmeen muodostavat logo, erilaiset tunnukset ja muut graafiset elementit, värimaailma, typografia, valokuvat ja graafiset kuvat, sommittelu jne.