KÄYTTÖLIITTYMIEN SUUNNITTELU

Olen suunnitellut useita erilaisia ohjauspaneeleja ja näyttögrafiikoita järjestelmien käyttöliittymiin. Periaatteessa kaikki verkkosivut ja verkkokaupat ovat keskeisiä ihmisten jokapäiväiseen elämään kuuluvia käyttöliittymiä. Tässä osiossa esitän kuitenkin pelkästään erillisiin sovelluksiin ja järjestelmiin suunnittelemiani referenssejä.